“Elk nadeel heb se voordeel” zei Johan Cruijff ooit. En dat is door deze pandemie misschien wel de vele lezingen die worden georganiseerd door goochelwinkels en -clubs. Ook het Bestuur van de Magische Liga “52 Schakels” had al snel door dat we door de Corona maatregelen langere tijd niet samen konden goochelen, live dan. Daarom werd meteen al in april 2020 begonnen met online vergaderen en clubbijeenkomsten. Daarnaast was het doel om twee lezingen per jaar te organiseren. Het liefst gratis. En dat lukt gelukkig door de inzet van een aantal leden én natuurlijk de medewerking van in dit geval Kozmo en Jan Jacobs
In februari gaf Kozmo vanuit New York een lezing over straatgoochelen met een groot aantal wijze lessen gezien zijn jarenlange ervaring. En op 21 april 2021 hadden we Jan Jacobs bereid gevonden om een “workshop” kaart knutselen te geven. Dat klinkt misschien wat amateuristisch maar het tegendeel is waar. Het is een ambacht dat Jan tot in de vingertoppen beheerst.

Jan Wie? Jan Jacobs!


Jan woont in België en maakt al een paar jaar de blits op zijn Facebook pagina met zijn “Mechanische Kaarten”, waarbij ongelofelijke verkleuringen, penetraties of veranderingen in een flits voor je ogen gebeuren. En hij was gelukkig bereid voor de “52 Schakels” over vrijwel zijn hele repertoire openheid van zaken te geven.
Toen de “52 Schakels” de leden van GCR ook uitnodigde voor deze online lezing kwam al snel de vraag van de Informagie of men de lezing niet voor alle NMU leden, donateurs en liefhebbers van de goochelkunst kon openstellen. Met toestemming van Jan gebeurde dat en na bekendmaking op de Informagie/NMU agenda en aandacht op de socials melden zich al snel meer dan 40 deelnemers. Zelfs acht deelnemers uit Jans’ thuisland België.

Meer dan 20 kaarteffecten


Alle deelnemers hadden persoonlijk een mailtje gekregen met de link naar de Google meet-vergadering. Rond acht uur druppelden de deelnemers binnen en na een kort openingswoord door voorzitter Arne Tump nam Henk Op den Brouw de leiding over.
Hij vertelde de deelnemers hoe ze in ‘Google Meet’ tussen de verschillende schermen konden switchen en na wat oefenen hield Jan Jacobs een korte inleiding.
Daarna werden maar liefst 20 bijzondere kaarteffecten gedemonstreerd en vervolgens uitgebreid verklaard en besproken. 
Jan toonde zich een geduldig leermeester en ging niet alleen op de techniek van de truc in maar ook op de gebruikte materialen en gereedschappen. Een heuse vakman. De “52 Schakels” gaat samen met Jan kijken of en hoe de 20 kaart effecten te publiceren.

Kaart knutselen, de nieuwe hobby!


Ver na elven werden nog even opnieuw alle effecten getoond en werd Jan door de toen nog aanwezigen hartelijk bedankt door, met de microfoon aan, een hard applaus te geven.
 De deelnemers hadden niet alleen wonderbaarlijke effecten gezien, maar waren ook geprikkeld om zelf een aan de slag te gaan met kaarten splitsen, elastiekjes, stukjes ballon en dunne magneetjes. Een nieuwe hobby: kaart knutselen is geboren!

Henk Op den Brouw

secretaris Magische Liga “52 Schakels”

Tip van de redactie:
John Anders schreef een mooie recensie over de lezing van Kozmo

Wil je de lezing van Kozmo meemaken ga dan naar het beveiligde gedeelte toegankelijk voor NMU leden en donateurs. Klik hier.
Ben je de inlog vergeten: stuur dan even een mailtje naar redactie@informagie.nl